Bài 1: Thị trường nông sản là gì?

Hợp đồng nông sản (nông nghiệp) là hợp đồng tương lai đầu tiên được giao dịch tại Hoa Kỳ. Năm 1848, nông dân và thương nhân đến Chicago để định giá ngũ cốc, đây là sự bắt đầu cho thị trường hàng hóa. Ngày nay, thị trường nông sản mang tính toàn cầu; sự phát triển của công nghệ nền tảng giao dịch và được sử dụng bởi các cá nhân, nông dân, công ty thương mại, công ty doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ.

Sự kết hợp của những người tham gia thị trường này đã tạo ra một trong những thị trường thanh khoản cao và sôi động nhất trên thế giới đối với ngô, lúa mỳ, đậu nành, khô đậu tương, dầu đậu tương. Các mặt hàng nông nghiệp (Ag) khác bao gồm gỗ xẻ, sữa, pho mát, v.v.

Thị trường Nông sản phụ thuộc vào các yếu tố cung và cầu của hàng hóa cơ bản, có thể thay đổi bởi điều kiện thời tiết, chính trị, dịch bệnh cũng như các vấn đề về xuất khẩu và vận chuyển hàng hóa. Sự biến động của các yếu tố này có thể ảnh hưởng đến sự biến động giá của thị trường.

Sự phát triển của công nghệ cho biết nhiều nguồn tin tức và các hệ thống phân tích kỹ thuật nhưng cung và cầu sẽ là yếu tố chính đối với thị trường nông sản.

Đối với các nhà giao dịch đang tìm kiếm một thị trường giao dịch tài chính kiếm lời thì “GIAO DỊCH THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN” là một hình thức có thể giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Alpha Wolf

Leave a Reply

Your email address will not be published.