Brazil – Bán kỷ lục 71.76 triệu tấn đậu tương 2020/21

SAO PAULO, 13/11 (Reuters) – Nông dân Brazil đã bán trước kỷ lục 71,76 triệu tấn đậu tương vụ 2020/2021, tương ứng với 53,4% sản lượng ước tính cho chu kỳ gieo trồng hiện tại, theo công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Datagro hôm thứ Sáu.

Người trồng cũng đã bán 97,2% sản lượng ngô đầu tiên của họ từ khu vực Trung tâm Nam so với chu kỳ 2019/2020, cao hơn nhiều so với mức 88% được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái do giá tốt. 

Nông dân Trung tâm phía Nam của Brazil cũng đã bán trước 21,2% vụ ngô đầu tiên mới cho vụ 2020/21 đang được gieo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.