Home Chiến lược giao dịch Phân tích kỹ thuật

Chuyên mục: Phân tích kỹ thuật

Bài viết
PTKT 13.11 (Economic) – Giá ngô hướng về đường hỗ trợ kênh tăng

PTKT 13.11 (Economic) – Giá ngô hướng về đường hỗ trợ kênh tăng

Giá ngô đã giảm điểm phá vỡ mức 421,75 mạnh và tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng chính xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng giá bắt đầu có những điều chỉnh ở khu vực hiện tại, điều này cho thấy giá đầu tiếp tục xu hướng tăng chính, chờ đợi để...

Bài viết
PTKT 13.11 (Economic) – Giá đậu tương xuất hiện mô hình tích cực

PTKT 13.11 (Economic) – Giá đậu tương xuất hiện mô hình tích cực

Giá đậu tương cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ để thoát khỏi kênh tăng giá vừa qua, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng nó tạo thành mô hình cờ tăng, có nghĩa là nếu giá tăng lên 1148,50 sẽ kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình này và dẫn giá tiếp...

Bài viết
PTKT 13.11 (Economic) – Giá lúa mì chịu áp lực điều chỉnh giảm

PTKT 13.11 (Economic) – Giá lúa mì chịu áp lực điều chỉnh giảm

Giá lúa mì đã phá vỡ mức 597,25 một cách rõ ràng và phá vỡ đường hỗ trợ kênh tăng giá, điều này cho thấy sự điều chỉnh giảm đối với chu kỳ tăng từ 470,00 đến 636,75, nhưng giá cần phải vượt qua mức hỗ trợ chính 586,75 để xác nhận xu hướng giảm...

Bài viết
PTKT 12.11 (Economic) – Giá ngô giảm điều chỉnh về hỗ trợ

PTKT 12.11 (Economic) – Giá ngô giảm điều chỉnh về hỗ trợ

Giá ngô chịu áp lực tiêu cực rõ ràng ngày hôm qua để phá vỡ 427,00 và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 421,75, điều này giống như giá giảm điều chỉnh nhằm hỗ trợ để đẩy giá tăng trở lại trong các phiên sắp tới.  Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được...

Bài viết
PTKT 12.11 (Economic) – Giá đậu tương trở lại đà tăng điểm

PTKT 12.11 (Economic) – Giá đậu tương trở lại đà tăng điểm

Giá đậu tương phiên qua đã giảm điều chỉnh để lấy động lực trong 1 rank giá tăng, mục tiêu tăng tiếp theo ở mức 1122.00.  Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận định xu hướng tăng tổng thể, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1136,50 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và...

Bài viết
PTKT 12.11 (Economic) – Giá lúa mì hướng tới mức hỗ trợ cứng

PTKT 12.11 (Economic) – Giá lúa mì hướng tới mức hỗ trợ cứng

Giá lúa mì hôm qua chịu áp lực giảm mạnh kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 597,25, đây là giảm điều chỉnh kỹ thuật để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu 626,00, tiếp theo là 636,75. Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và tích cực...

Bài viết
PTKT 11.11 (Economic) – Giá đậu tương đạt mục tiêu đầu tiên

PTKT 11.11 (Economic) – Giá đậu tương đạt mục tiêu đầu tiên

Giá đậu tương đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.150, nhận định giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng lên mục tiêu tiếp theo đạt 1189,50.  Đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá để tăng cao hơn, lưu ý rằng việc giảm...

Bài viết
PTKT 11.11 (Economic) – Giá ngô tăng điểm đạt mục tiêu

PTKT 11.11 (Economic) – Giá ngô tăng điểm đạt mục tiêu

Giá ngô đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để vượt qua mục tiêu đầu tiên là 421,75 và đạt mục tiêu thứ hai trực tiếp là 434,00. Nhận định giá sẽ tiếp tục tăng trong các phiên sắp tới để đạt được nhiều mức tăng hơn, mục tiêu tiếp theo là 442,50.  Do đó,...

Bài viết
PTKT 10.11 (Economic) – Giá lúa mì hướng tới mức hỗ trợ cứng

PTKT 10.11 (Economic) – Giá lúa mì hướng tới mức hỗ trợ cứng

Giá lúa mì tiếp tục đà giảm điểm tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 597,25 USD. Giá cần giữ trên mức hỗ trợ này để duy trì đà tăng trong ngày và ngắn hạn. Mục tiêu tăng điểm dự kiến ở mức 626,00 và tối đa là 636. Chúng ta nên lưu ý rằng...

  • 1
  • 2