Home Kiến thức - Đào tạo Phân tích cơ bản

Chuyên mục: Phân tích cơ bản

Bài viết
Bài 2: Tổng quan về Ngũ cốc và Hạt có dầu

Bài 2: Tổng quan về Ngũ cốc và Hạt có dầu

Ngũ cốc và Hạt có dầu là các sản phẩm hàng hóa có nguồn cung cấp toàn cầu biến động liên tục, nguồn cung được xác định bởi chu kỳ sản xuất cây trồng, thời tiết và sự thay đổi liên tục của nhu cầu toàn cầu. Hợp đồng tương lai các sản phẩm này...

Bài viết
Bài 1: Thị trường nông sản là gì?

Bài 1: Thị trường nông sản là gì?

Hợp đồng nông sản (nông nghiệp) là hợp đồng tương lai đầu tiên được giao dịch tại Hoa Kỳ. Năm 1848, nông dân và thương nhân đến Chicago để định giá ngũ cốc, đây là sự bắt đầu cho thị trường hàng hóa. Ngày nay, thị trường nông sản mang tính toàn cầu; sự phát...

Bài viết
PHÂN TÍCH CƠ BẢN LÀ GÌ?

PHÂN TÍCH CƠ BẢN LÀ GÌ?

Trong khi phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các biểu đồ để xác định các mô hình hoặc xu hướng, phân tích cơ bản liên quan đến việc xem qua các báo cáo dữ liệu kinh tế và các tiêu đề tin tức. Phân tích cơ bản là việc phân tích...