CME Group – Ngô, Lúa mì giảm điểm trở lại

Vào thứ Tư, các thị trường nông sản giảm điểm sau đà tăng của báo cáo của USDA hôm thứ Ba .

Đóng cửa, giá ngô kỳ hạn tháng 12 đóng cửa thấp hơn 5,75 cent ở mức 417,25 USD. Giá ngô kỳ hạn tháng 3 giảm 4 cent ở mức 427,25 USD.

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 1 kết thúc ở mức cao hơn 6,25 ở mức 1152 USD. Giá đậu tương kỳ hạn tháng 3 cao hơn 7,75 cent ở mức 1151,75 USD.

Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12 đóng cửa giảm 10 cent ở mức 598 USD.

Giá khô đậu tương giao tháng 12 đóng cửa thấp hơn 2,10 USD / tấn ở mức 392,70 USD.

Giá dầu đậu tươngh kỳ hạn tháng 12 đóng cửa cao hơn 1,07 cent ở mức 37,13 cent/pound.

Ở các thị trường bên ngoài, thị trường dầu thô NYMEX cao hơn 0,14 USD / thùng (0,34%) ở mức 41,50 USD. Đô la Mỹ cao hơn và Dow Jones Industrials thấp hơn 83 điểm (- 0,28%) ở mức 29.337 điểm.


Al Kluis, Kluis Advisors, cho biết các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi thời tiết toàn cầu và Báo cáo Cung / Cầu tháng 11 của USDA hôm nay.

Ông cho biết “Các báo cáo của USDA, hôm thứ Ba, là thực tế nhưng có thể làm giảm nhu cầu xuất khẩu đậu tương. Dự trữ cuối kỳ dự kiến ​​chỉ là 190 triệu giạ. Con số này có thể giảm xuống trong các báo cáo trong tương lai khi lượng xuất khẩu lớn hơn được tính vào”

Ông nói thêm “Tôi đang xem thời tiết và dự báo thời tiết ở miền Nam Brazil và miền bắc Argentina. Nhiều nhà phân tích thương mại tư nhân đang coi vụ ngô Nam Mỹ thấp hơn vì thời gian gieo trồng bị trì hoãn và điều kiện khô hạn. Nếu điều kiện khô hạn tiếp tục kéo dài đến tháng 12, thì nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tiềm năng năng suất đậu tương ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.