PHÂN TÍCH CƠ BẢN LÀ GÌ?

Trong khi phân tích kỹ thuật liên quan đến việc nghiên cứu các biểu đồ để xác định các mô hình hoặc xu hướng, phân tích cơ bản liên quan đến việc xem qua các báo cáo dữ liệu kinh tế và các tiêu đề tin tức.

Phân tích cơ bản là việc phân tích tất cả các biến số (kinh tế, chính trị, thời tiết, xuất nhập khẩu, thiên tai …) mà có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa cung và cầu đối với một loại hàng hóa cụ thể nào đó.

Tại sao phân tích cơ bản hiệu quả?
“Cung cầu quyết định giá cả” là câu nói quá quen thuộc với bất kỳ ai. Phần khó nhằn là việc phân tích tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến cung và cầu.
Bạn phải hiểu lý do tại sao và làm thế nào những sự kiện như “BÁO CÁO USDA” ảnh hưởng đến sản lượng và dự trữ hàng hóa của một quốc gia, cuối cùng là ảnh hưởng đến cung cầu đối với sản phẩm hàng hóa.
Ý nghĩa đằng sau của phân tích cơ bản là: Nếu sản lượng và dự trữ hàng hóa của một quốc gia thấp, nguồn cung sẽ giảm lại khiến giá của hàng hóa tăng lên, và ngược lại.

Biến động giá của hàng hóa sử dụng phân tích cơ bản có thể được chia thành các công thức đơn giản:
Cầu> Cung = Giá cao hơn
Cung> Cầu = Giá thấp hơn

Nguồn cung hàng hóa
Nguồn cung của một hàng hóa là số lượng được chuyển từ năm sản xuất trước (tồn kho) và số lượng đang được sản xuất trong năm hiện tại. Ví dụ, nguồn cung đậu nành hiện tại  bao gồm số lượng dự kiến thu hoạch năm nay và số lượng còn lại từ những năm vụ trước. Thông thường, càng chuyển sang mùa trước, giá càng có xu hướng giảm.
Nhiều yếu tố tác động đến việc cung cấp hàng hóa như thời tiết, tổng diện tích trồng trọt, nhân lực sản xuất, dịch bệnh cây trồng và công nghệ.

Nhu cầu hàng hóa
Cầu hàng hóa là số lượng được tiêu dùng ở một mức giá nhất định. Quy luật chung là nhu cầu sẽ tăng lên khi giá hàng hóa giảm xuống. Ngược lại, cầu sẽ giảm khi giá hàng hóa tăng lên.

Phân tích cơ bản về hàng hóa là kinh tế học đơn giản. Mô hình tiêu dùng thay đổi khi giá cả hàng hóa ngày càng cao và thấp hơn. Để bắt đầu nghiên cứu cơ bản của bạn về hàng hóa, có rất nhiều báo cáo được tổng hợp bởi các nguồn chính phủ – USDA, Bộ Năng lượng và Sở giao dịch hàng hóa tương lai . Nhiều nhà môi giới hàng hóa lớn hơn cũng xuất bản nghiên cứu cơ bản cho khách hàng của họ.

Xu hướng dài hạn của hàng hóa dễ dàng phát hiện hơn bằng phân tích cơ bản, nhưng chúng tôi thích sử dụng phân tích kỹ thuật để nắm bắt các chuyển động ngắn hạn của giá hàng hóa. Hầu hết các nhà giao dịch hàng hóa chuyên nghiệp muốn biết bức tranh toàn cảnh với hàng hóa bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và sau đó họ sử dụng phân tích kỹ thuật để tính thời gian vào và ra của họ. Đó là bản chất của cách phân tích tốt nhất đối với thị trường hàng hóa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.