PTKT 12.11 (Economic) – Giá đậu tương trở lại đà tăng điểm

Giá đậu tương phiên qua đã giảm điều chỉnh để lấy động lực trong 1 rank giá tăng, mục tiêu tăng tiếp theo ở mức 1122.00.

 Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận định xu hướng tăng tổng thể, lưu ý rằng việc phá vỡ mức 1136,50 sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và gây áp lực lên giá để đạt được mức giảm nhiều hơn đến ngưỡng 1096,75 trước khi có bất kỳ nỗ lực tích cực mới nào.

 Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1135.00 và kháng cự 1160.00.

 Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.