PTKT 12.11 (Economic) – Giá lúa mì hướng tới mức hỗ trợ cứng

Giá lúa mì hôm qua chịu áp lực giảm mạnh kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 597,25, đây là giảm điều chỉnh kỹ thuật để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mục tiêu 626,00, tiếp theo là 636,75.

Do đó, xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và tích cực trong thời gian tới nếu giá ổn định trên 597,30, vì việc phá vỡ nó sẽ gây áp lực lên giá giảm mạnh về mức 585,50 và mục tiêu xa hơn là mức 573,00.

 Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 590.00 và kháng cự 615.00.

 Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.