PTKT 12.11 (Economic) – Giá ngô giảm điều chỉnh về hỗ trợ

Giá ngô chịu áp lực tiêu cực rõ ràng ngày hôm qua để phá vỡ 427,00 và kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng 421,75, điều này giống như giá giảm điều chỉnh nhằm hỗ trợ để đẩy giá tăng trở lại trong các phiên sắp tới.

 Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay và các mục tiêu hướng đến ở mức 436,60, lưu ý rằng việc phá vỡ 421,75 sẽ gây ra sự điều chỉnh mạnh về 409,00 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

 Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 415.00 và kháng cự 430.00.

 Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.