PTKT 13.11 (Economic) – Giá đậu tương xuất hiện mô hình tích cực

Giá đậu tương cho thấy một số xu hướng giảm nhẹ để thoát khỏi kênh tăng giá vừa qua, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng nó tạo thành mô hình cờ tăng, có nghĩa là nếu giá tăng lên 1148,50 sẽ kích hoạt hiệu ứng tích cực của mô hình này và dẫn giá tiếp tục xu hướng tăng chính, mà mục tiêu tiếp theo của nó nằm ở mức 1189,50.

 Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới với điều kiện giá ổn định trên 1136,50.

 Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1135.00 và kháng cự 1160.00.

 Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.