PTKT 13.11 (Economic) – Giá lúa mì chịu áp lực điều chỉnh giảm

Giá lúa mì đã phá vỡ mức 597,25 một cách rõ ràng và phá vỡ đường hỗ trợ kênh tăng giá, điều này cho thấy sự điều chỉnh giảm đối với chu kỳ tăng từ 470,00 đến 636,75, nhưng giá cần phải vượt qua mức hỗ trợ chính 586,75 để xác nhận xu hướng giảm điều chỉnh, vì nếu giá không giảm qua mức hỗ trợ này sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.

Do đó, chúng tôi muốn chờ đợi khi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo, lưu ý rằng việc phá vỡ 586,75 sẽ đẩy giá giảm về 573,00 như một mục tiêu điều chỉnh tiếp theo, trong khi nếu giá vượt 597,25 thì xu hướng tăng chính trở lại mục tiêu tiếp theo của nó ở mức 626,00 tiếp theo là 636,00.

 Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 580.00 và kháng cự 605.00.

 Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập

Leave a Reply

Your email address will not be published.