PTKT 13.11 (Economic) – Giá ngô hướng về đường hỗ trợ kênh tăng

Giá ngô đã giảm điểm phá vỡ mức 421,75 mạnh và tiếp cận đường hỗ trợ của kênh tăng chính xuất hiện trên biểu đồ, nhận thấy rằng giá bắt đầu có những điều chỉnh ở khu vực hiện tại, điều này cho thấy giá đầu tiếp tục xu hướng tăng chính, chờ đợi để bắt đầu làn sóng tăng giá mới mà mục tiêu của nó bắt đầu ở mức 421,75 và mục tiêu xa hơn là ở 438,75.

 Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất trong các phiên sắp tới trừ khi giá giảm dưới mức 409,50 và giữ dưới mức đó.

 Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 409.00 và kháng cự 425.00.

 Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng giá

Leave a Reply

Your email address will not be published.