Thay đổi mức kỹ quỹ từ ngày 24/09/2020

Theo thông báo từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) ngày 23/09, Chúng tôi xin thông báo tới nhà đầu tư về việc thay đổi mức ký quỹ của một số sản phẩm. Thời gian áp dụng kể từ ngày 24/09/2020.

Lưu ý : Các mặt hàng thay đổi. Mức ký quỹ của các sản phẩm khác không thay đổi. Cụ thể như sau:

  • Đậu tương : 1,815 USD
  • Đậu tương mini: 363 USD
  • Dầu đậu tương: 825 USD
  • Khô đậu tương: 1,210 USD
  • Khí tự nhiên: 3,080 USD

Toàn văn quyết định của MXV:

Leave a Reply

Your email address will not be published.