Thông báo: Hỗ trợ 50% phí User Trader CQG Quý 4 – 2020

Kính gửi tới nhà đầu tư thông báo về việc tiếp tục hỗ trợ 50% phí duy trì tài khoản (user trader) trên CQG trong tháng 10, 11 & 12. Cụ thể như sau:

  • Hỗ trợ 50% mức Phí cố định (User Trader)  là 360.000 VNĐ/tháng đối với tất cả các User Trader trên hệ thống phần mềm CQG trong tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2020.Thời gian áp dụng từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
  • Từ ngày 01/01/2021, phí cố định User Trader trên CQG sẽ được thực hiện như bình thường, theo quy định của MXV là 720.000 VNĐ/ tháng.

Do vậy, mức phí CQG từ nay (tháng 9/2020) đến hết tháng 12/2020 là:

💵 Mức phí cố định 360.000đ là mức phí duy trì tài khoản Trader

💵 Mức phí kết nối giá: từ 30.000đ cho lựa chọn hiển thị giá (là đã được hiển thị giá khớp và biểu đồ) tới các sàn giao dịch quốc tế.

Leave a Reply

Your email address will not be published.