Top 5 sự kiện và dữ liệu tài chính hôm nay

-Vào lúc 15h Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Bailey sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị toàn cầu của Financial Times.

– Vào lúc 23:45 Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde, Chủ tịch Fed Powell và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Anh Bailey sẽ phát biểu tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

– Vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm sau, Chủ tịch Fed New York, Williams cũng sẽ chủ trì một cuộc đối thoại trực tuyến do Câu lạc bộ Kinh tế New York tổ chức.

Về thị trường dầu , báo cáo thị trường dầu thô hàng tháng của IEA sẽ được công bố vào lúc 16:00.

Vào lúc 23:00 , EIA tồn kho dầu thô từ Hoa Kỳ đến tuần của ngày 6 tháng 11 cũng sẽ được công bố.

Về số liệu kinh tế , số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu từ Hoa Kỳ đến ngày 7 tháng 11 sẽ được công bố vào lúc 20:30.

Leave a Reply

Your email address will not be published.