Ukraine – Thu hoạch ngũ cốc hoàn thành 90% niên vụ 2020/21

KYIV, ngày 13 tháng 11 (Reuters) – Bộ Kinh tế Ukraine cho biết: Ukraine đã thu hoạch 57,2 triệu tấn ngũ cốc từ 14,1 triệu ha, tương đương 92% diện tích gieo hạt, tính đến ngày 12 tháng 11.

Nông dân đã hoàn thành vụ thu hoạch lúa mì và lúa mạch và thu được 21,4 triệu tấn ngô từ 4,3 triệu ha, tương đương 78% diện tích gieo trồng.

Bộ dự kiến ​​vụ ngũ cốc có thể giảm xuống khoảng 68 triệu tấn vào năm 2020 từ mức kỷ lục 75 triệu tấn vào năm 2019 do hạn hán nghiêm trọng trên hầu hết các vùng của đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.