USDA Brazil – Các rào cản vẫn còn với việc nhập cây giống GMO của Mỹ

Ngày 9 tháng 11 (Reuters) – Tùy viên Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ ở Brasilia cho biết trong báo cáo:

Bộ Nông nghiệp Brazil (MAPA) đã ban hành một hướng dẫn quy chuẩn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu ngô và đậu nành biến đổi gen (GMO) từ Hoa Kỳ.

Hướng dẫn Quy phạm này thay đổi thông tin phải có trên giấy phép nhập khẩu (IL) cho các sản phẩm được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi hoặc sử dụng trong thú y.

Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy hướng dẫn quy chuẩn này thiết lập sự chấp thuận cho các giống ngô và đậu tương GMO chưa được Ủy ban An toàn Sinh học Kỹ thuật Quốc gia phê duyệt. đưa ra một rào cản đối với xuất khẩu ngô và đậu tương của Mỹ sang Brazil.

Leave a Reply

Your email address will not be published.