USDA Daily Export Sales: Bán 130,000 tấn ngô niên vụ 20/21 cho Hàn Quốc
WASHINGTON, ngày 10 tháng 11 năm 2020 — Các nhà xuất khẩu tư nhân đã báo cáo với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ doanh số xuất khẩu 130.000 tấn ngô để giao cho Hàn Quốc trong năm tiếp thị 2020/2021.

The marketing year for corn began Sept. 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published.