Ngày 10 tháng 11, USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) phát hành báo cáo WASDE hàng tháng mới và thị trường tập trung vào Bắc Mỹ. Nhu cầu đối với ngũ cốc đang tăng cao, nguồn cung có thể được điều chỉnh giảm. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng của ngũ cốc. 

Các nhà phân tích và tư vấn thị trường dự kiến ​​xuất khẩu đậu nành và ngô của Mỹ sẽ tăng lên. 

SẢN XUẤT MỸ 

Đối với sản lượng đậu nành Hoa Kỳ năm 2020/21, kỳ vọng của thị trường dao động trong khoảng 114,01 -117,57 triệu tấn, với mức trung bình là 115,96 triệu. Báo cáo tháng 10 USDA ước tính vụ mùa của Mỹ đạt 116,16 triệu tấn và một năm trước, nước này đã thu hoạch 96,67 triệu tấn. 

Về ngô, USDA ước tính thu hoạch lần lượt là 368,83 – 376,45 triệu tấn. Kỳ vọng trung bình là 372,36 triệu, thấp hơn một chút so với tháng trước là 373,96 triệu. 

Năng suất đậu tương được dự báo giảm từ 58,17 bao trong tháng 10 xuống còn 57,83 bao/ha, với dự báo trong khoảng 56,93 – 58,84 bao/ha. 

Đối với ngô, phạm vi dự kiến ​​là 184,11 đến 1887,45 bao/ha. Một tháng trước, ước tính trung bình của USDA là 186,62 bao/ha. 

TỒN KHO HOA KỲ

Đối với dự trữ đậu tương cuối cùng của Mỹ, kỳ vọng dao động trong khoảng 5,17-7,95 triệu tấn, trung bình là 6,4 triệu. Trong báo cáo trước đó, hàng tồn kho ước tính khoảng 7,89 triệu tấn. 

Về nguồn dự trữ ngô cuối cùng ở Mỹ, thị trường dự kiến ​​sẽ nằm trong khoảng 46,99 – 56,31 triệu tấn, với mức trung bình là 51,64 triệu. Vào tháng 10, ước tính là 55,04 triệu. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.